Mô tả

* Model: DDG
* Công d?ng
:
– Dùng ?? h?i gió nh?ng c?ng có th? dùng c?p gió
cho khu v?c có l?u l??ng l?n
* V? trí l?p ??t:
– G?n trên tr?n gi?, trên t??ng ho?c có th? l?p trên ?ng gió.
* V?t li?u:
– Nhôm A6063 – T5
– Khung : Nhôm ??nh hình dày 1.2mm
– Nan : Nhôm ??nh hình dày 1.0mm , l?p ngang ho?c d?c.
– K?t n?i : Ch?t nan b?ng vít 4×1 ho?c ch?t Inox

* B? m?t:
– S?n t?nh ?i?n màu tr?ng ho?c theo yêu c?u.
* Ph? ki?n:
– Th??ng l?p v?i van OBD ,l??i l?c G3 và h?p gió
– Có th? tháo l?p nh? khung ph? và b?n l? ho?c khóa ch?t .

* K?t c?u:
– Có m?t khung bao ngoài và m?t lõi 2 l?p bao g?m các cánh có biên d?ng hình Elip

* Kích th??c:
– Kích th??c s?n xu?t theo yêu c?u c?a khách hàng

Quý khách hàng có nhu c?u mua s?n ph?m ho?c t? v?n k? thu?t vui lòng liên h? :

Công ty TNHH ??u T? Công Ngh? Nhi?t L?nh Thiên Phúc

Hotline : 094 385 8910-0822 924 924

Email : nhietlanhthienphuc.info@gmail.com

You've just added this product to the cart:

Zalo
Phone
Phone
Phone